Campus Felinarium


Campus Felinarium är internationella kurser för kattuppfödare såväl som kattälskare. Det är tre olika kurser, som man kan gå utan inbördes ordning. I mitt tycke väldigt hög klass på kurserna och påminner mycket om Pawpeds kurser. Har man tröttnat på att vänta på Pawpeds kurser är detta ett mycket bra alternativ. Alla kurser är sju veckor långa med nya avsnitt varje vecka samt inlämningsuppgifter för att visa att man klarat av och förstått innebörden av avsnitten. 

Ursa Minor handlar lite allmänt om katter, allt man behöver veta för att kunna ta hand om

sin katt på ett bra sätt. Påminner innhållsmässigt om Pawpeds G1. Ursa major är full fokus på genetiken och The Pleiades har full fokus på uppfödningen och allt i samband med det.

 Jag har själv gått två av dessa kurser: Ursa Major och The Pleiades.


 Jag kan varmt rekommendera alla kattägare att gå dessa kurser som man hittar här:


https://campusfelinarium.com/


Ursa Minor


En kurs för kattälskare såväl som för kattuppfödare. Under sju veckor får man lära sig om de ämnen som är listade nedan. 


Kursens innehåll:

 • Katten, anatomi, hur katten utvecklas, kattkommunikation, socialisering
 • Köpa/skaffa katt, allmän information, ekonomi, kontrakt, viktiga papper
 • Kattens behov, katten flyttar in, berikning, katter och frisk luft, hälsovård, veteraner
 • Utfodring av katter, BARF
 • Raspresentation, kattutställningar, att ställa ut katt, EMS-koderna
 • Kattfärger, färgutvecklingen hos maskade katter
 • Hur man läser en stamtavla, de första grunderna i kattuppfödning

Ursa Major


En kurs för kattälskare såväl som för kattuppfödare. Full fokus på genetiken.


Kursens innehåll:

 • Genetik, introduktion - genetiska termer, rutscheman
 • Kattgenetikens historia
 • Kattfärgernas genetik, del 1 - pigment, mönster, könsbunden nedärvning med mera, EMS-systemet
 • Kattfärgernas genetik, del 2 - färgbegränsning, silver, vitt, extensionlocus, genotypkunskap
 • Kattfärgernas genetik, del 3 - päls (längd, struktur), färgbestämning, speciellt om rödpigmenterade katter, stamtavlor
 • Genetiska sjukdomar - nedärvning, gentester, specifikt om olika raser
 • Populationsgenetik från olika håll

Pleiades


En kurs för kattuppfödare såväl som för blivande kattuppfödare. Full fokus på uppfödning. 


Kursens innehåll:

 • Theory and hard facts: Being a breeder - Breeding practicies - Monetary issues
 • Cat inside and diseases
 • Cattery, demands, problems and solutions
 • Cat nutrition in normal and special cases, food related diseases
 • All about reproduction in males and females, pregnancy etc
 • All about kittens - from first day of life to moving out, what a breeder needs to know
 • Study cases - what breeders have met